1. Chuyển nhượng căn hộ Rừng Cọ 71m2 (2PN, 2WC) : giá giao động từ 1,7-1,9 tỷ

2. Chuyển nhượng căn hộ Rừng Cọ 83m2 (2PN, 2WC): giá giao động từ 2- 2,3 tỷ

3. Chuyển nhượng căn hộ Rừng Cọ 92m2 (3PN, 2WC): giá giao động từ 2,3- 2,7 tỷ

Chung cư rừng cọ